Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
1 HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
26/10/2012 Đã phê chuẩn, gia nhập
2 TUYÊN NGÔN THẾ GIỚI VỀ ĐA DẠNG VĂN HÓA, 2001
Universal Declaration on Cultural Diversity
02/11/2011 tuyên ngôn thế giới, đa dạng văn hóa
3 TUYÊN NGÔN VỀ QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA, 2007
Declaration on the rights of indigenous peoples
13/09/2007 dân tộc bản địa, tuyên ngôn
4 CPED CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHỎI BỊ CƯỠNG BỨC MẤT TÍCH, 2006
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
20/12/2006 Cưỡng bức mất tích
5 CRPD CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
13/12/2006 ký ngày 22/10/2007, người khuyết tật Đã ký, chưa phê chuẩn
6 CÁC HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ VỀ HIV/AIDS VÀ QUYỀN CON NGƯỜI, 1996
The International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights
25/09/2006 HIV/AIDS, hướng dẫn quốc tế 1996, quyền con người
7 CÁC NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUYỀN ĐƯỢC KHÔI PHỤC VÀ BỒI THƯỜNG CỦA CÁC NẠN NHÂN CỦA NHỮNG VI PHẠM LUẬT NHÂN QUYỀN VÀ LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ, 2006
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
21/03/2006 bồi thường, luật nhân đạo quốc tế, quyền được khôi phục, vi phạm luật nhân quyền
8 OP-CAT NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC TRA TẤN HOẶC CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HAY TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC, 2002
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
18/12/2002 hạ nhục, tra tấn, vô nhân đạo, đối xử tàn ác
9 TUYÊN BỐ CAM KẾT VỀ HIV/AIDS, 2001 "KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU – HÀNH ĐỘNG TOÀN CẦU"
Declaration of Commitment on HIV/AIDS
27/06/2001 hành động toàn cầu, khủng hoảng toàn cầu, tuyên bố cam kết HIV/AIDS
10 CÁC NGUYÊN TẮC VỀ ĐIỀU TRA VÀ LƯU TRỮ HIỆU QUẢ TƯ LIỆU VỀ TRA TẤN HOẶC ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC, 2000
Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
04/12/2000 lưu trữ tư liệu, nguyên tắc điều tra
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera