Skip to main content

Liên hệ

Phiên bản PDF

Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hoặc Trung tâm nghiên cứu về quyền con người và quyền công dân

Thư viện Nhân quyền/Văn phòng dự án

Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: +84 4 37549928

Email: humanrightslaws.sol@gmail.com

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera