Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
71 TUYÊN BỐ VỀ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI KHỎI BỊ TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HAY TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC KHÁC, 1975
Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
09/12/1975 hạ nhục, tra tấn, trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo
72 TUYÊN BỐ VỀ BẢO VỆ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÀ XUNG ĐỘT VŨ TRANG, 1974
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
14/12/1974 bảo vệ trẻ em phụ nữ, tình trạng khẩn cấp, tuyên bố, xung đột vũ trang
73 TUYÊN BỐ VỀ CHỦNG TỘC VÀ THÀNH KIẾN CHỦNG TỘC, 1978
Declaration on Race and Racial Prejudice
27/11/1978 chủng tộc, thành kiến chủng tộc, tuyên bố
74 TUYÊN BỐ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI, 1969
Declaration on Social Progress and Development
11/12/1969 phát triển, tiến bộ xã hội
75 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC SỐNG TRONG HÒA BÌNH, 1984
Declaration on the Right of Peoples to Peace
02/11/1984 hòa bình, đại hội đồng LHQ
76 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 1975
Declaration on the Rights of Disabled Persons
09/12/1975 người khuyết tật
77 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN NƯỚC MÀ HỌ ĐANG SINH SỐNG, 1985
Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live
13/12/1985 quyền công dân, đại hội đồng LHQ
78 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỀ TÂM THẦN, 1971
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
24/12/1971 người khuyết tật, tâm thần
79 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI THUỘC CÁC NHÓM THIỂU SỐ VỀ DÂN TỘC, CHỦNG TỘC, TÔN GIÁO VÀ NGÔN NGỮ, 1992
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
18/12/1992 chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, nhóm người thiểu số, tôn giáo, tuyên bố
80 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN PHÁT TRIỂN, 1986
Declaration on the Right to Development
04/12/1986 quyền phát triển, đại hội đồng LHQ
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera