Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
21 ICCPR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
International Covenant on Civil and Political Rights
16/12/1966 chính trị, Công ước dân sự, Gia nhập 24/9/1982 Đã phê chuẩn, gia nhập
22 CESCR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
16/12/1966 công ước, kinh tế, văn hóa, VN gia nhập 24/9/1982, xã hội Đã phê chuẩn, gia nhập
23 ICEFRD CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
21/12/1965 Gia nhập ngày 9/6/1981 Đã phê chuẩn, gia nhập
24 CPED CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHỎI BỊ CƯỠNG BỨC MẤT TÍCH, 2006
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
20/12/2006 Cưỡng bức mất tích
25 CÔNG ƯỚC VỀ CÁC DÂN TỘC VÀ BỘ LẠC BẢN ĐỊA Ở CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP, 1989
Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
27/06/1989 bản địa, bộ lạc, công ước, dân tộc, quốc gia độc lập
26 CÔNG ƯỚC VỀ CÁC QUYỀN CHÍNH TRỊ CỦA PHỤ NỮ, 1952
Convention on the Political Rights of Women
20/12/1952 phụ nữ, quyền chính trị
27 CÔNG ƯỚC VỀ CẤM VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY ĐỂ XÓA BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT, 1999
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
17/06/1999 lao động trẻ em Đã phê chuẩn, gia nhập
28 CÔNG ƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, 1964
Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)
09/07/1964 chính sách việc làm
29 ICADE CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG GIÁO DỤC
Convention against Discrimination in Education, 1960
14/12/1960
30 CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG VIỆC LÀM VÀ NGHỀ NGHIỆP, 1958
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
04/06/1958 công ước, nghề nghiệp, phân biệt đối xử, việc làm, Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997 Đã phê chuẩn, gia nhập
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera