Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
11 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỀ TÂM THẦN, 1971
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
24/12/1971 người khuyết tật, tâm thần
12 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN NƯỚC MÀ HỌ ĐANG SINH SỐNG, 1985
Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live
13/12/1985 quyền công dân, đại hội đồng LHQ
13 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 1975
Declaration on the Rights of Disabled Persons
09/12/1975 người khuyết tật
14 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC SỐNG TRONG HÒA BÌNH, 1984
Declaration on the Right of Peoples to Peace
02/11/1984 hòa bình, đại hội đồng LHQ
15 TUYÊN BỐ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI, 1969
Declaration on Social Progress and Development
11/12/1969 phát triển, tiến bộ xã hội
16 TUYÊN BỐ VỀ CHỦNG TỘC VÀ THÀNH KIẾN CHỦNG TỘC, 1978
Declaration on Race and Racial Prejudice
27/11/1978 chủng tộc, thành kiến chủng tộc, tuyên bố
17 TUYÊN BỐ VỀ BẢO VỆ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÀ XUNG ĐỘT VŨ TRANG, 1974
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
14/12/1974 bảo vệ trẻ em phụ nữ, tình trạng khẩn cấp, tuyên bố, xung đột vũ trang
18 TUYÊN BỐ VỀ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI KHỎI BỊ TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HAY TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC KHÁC, 1975
Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
09/12/1975 hạ nhục, tra tấn, trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo
19 TUYÊN BỐ TOÀN THẾ GIỚI VỀ XÓA BỎ NẠN ĐÓI VÀ NẠN SUY DINH DƯỠNG, 1974
Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition
16/11/1974
20 TUYÊN BỐ TOÀN CẦU VỀ GEN NGƯỜI VÀ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI, 1997
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights
11/11/1997 gen người, quyền con người
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera