Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắnsắp xếp biểu tượng Tên đầy đủ Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
71 HỘI NGHỊ THẾ GIỚI CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ CHỦNG TỘC, TƯ TƯỞNG BÀI NGOẠI VÀ BẤT KHOAN DUNG LIÊN QUAN
World Conference against Racism, 2001 (Durban Declaration and Programme of Action)
bất khoan dung, hội nghị thế giới, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, tư tưởng bài ngoại
72 HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
26/10/2012 Đã phê chuẩn, gia nhập
73 CAT CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ THẤP NHÂN PHẨM
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
10/12/1984 chống tra tấn, hạ thấp nhân phẩm, trừng phạt, vô nhân đạo
74 CEDAW CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CHỐNG LẠI PHỤ NỮ, 1979
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
18/12/1979 công ước, ký ngày 27/11/1981, phân biệt đối xử, phê chuẩn 2/1982, phụ nữ Đã phê chuẩn, gia nhập
75 CESCR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
16/12/1966 công ước, kinh tế, văn hóa, VN gia nhập 24/9/1982, xã hội Đã phê chuẩn, gia nhập
76 CPED CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHỎI BỊ CƯỠNG BỨC MẤT TÍCH, 2006
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
20/12/2006 Cưỡng bức mất tích
77 CRC CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
Convention on the Rights of the Child
20/11/1989 ký 1/1990, phê chuẩn 20/2/1991, Quyền trẻ em Đã phê chuẩn, gia nhập
78 CRPD CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
13/12/2006 ký ngày 22/10/2007, người khuyết tật Đã ký, chưa phê chuẩn
79 ICADE CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG GIÁO DỤC
Convention against Discrimination in Education, 1960
14/12/1960
80 ICCPR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
International Covenant on Civil and Political Rights
16/12/1966 chính trị, Công ước dân sự, Gia nhập 24/9/1982 Đã phê chuẩn, gia nhập
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera