Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắnsắp xếp biểu tượng Tên đầy đủ Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
51 CÁC NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUYỀN ĐƯỢC KHÔI PHỤC VÀ BỒI THƯỜNG CỦA CÁC NẠN NHÂN CỦA NHỮNG VI PHẠM LUẬT NHÂN QUYỀN VÀ LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ, 2006
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
21/03/2006 bồi thường, luật nhân đạo quốc tế, quyền được khôi phục, vi phạm luật nhân quyền
52 CÔNG ƯỚC VỀ CÁC QUYỀN CHÍNH TRỊ CỦA PHỤ NỮ, 1952
Convention on the Political Rights of Women
20/12/1952 phụ nữ, quyền chính trị
53 TUYÊN BỐ VỀ BẢO VỆ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÀ XUNG ĐỘT VŨ TRANG, 1974
Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict
14/12/1974 bảo vệ trẻ em phụ nữ, tình trạng khẩn cấp, tuyên bố, xung đột vũ trang
54 TUYÊN BỐ VỀ XÓA BỎ BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ, 1993
Declaration on the Elimination of Violence against Women
20/12/1993 tuyên bố, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ
55 CÔNG ƯỚC VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU, 1973
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
26/07/1973 công ước 1973, tối thiểu, Việt Nam gia nhập ngày 24/6/2003, độ tuổi lao động Đã phê chuẩn, gia nhập
56 CÔNG ƯỚC VỀ CẤM VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY ĐỂ XÓA BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT, 1999
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)
17/06/1999 lao động trẻ em Đã phê chuẩn, gia nhập
57 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỀ TÂM THẦN, 1971
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
24/12/1971 người khuyết tật, tâm thần
58 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 1975
Declaration on the Rights of Disabled Persons
09/12/1975 người khuyết tật
59 CÁC NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN VÀ CẢI THIỆN VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN, 1991
Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care
17/12/1991 cải thiện việc chăm sóc sức khỏe, người mắc bệnh tâm thần, nguyên tắc bảo vệ
60 NHỮNG QUY TẮC TIÊU CHUẨN VỀ BÌNH ĐẲNG CƠ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 1993
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities
20/12/1993 bình đẳng cơ hội, người khuyết tật, quy tắc tiêu chuẩn
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera