Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
41 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC SỐNG TRONG HÒA BÌNH, 1984
Declaration on the Right of Peoples to Peace
02/11/1984 hòa bình, đại hội đồng LHQ
42 CAT CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC TRỪNG PHẠT HAY ĐỐI XỬ TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ THẤP NHÂN PHẨM
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
10/12/1984 chống tra tấn, hạ thấp nhân phẩm, trừng phạt, vô nhân đạo
43 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA TÒA ÁN, 1985
Basic Principles on the Independence of the Judiciary
06/09/1985 nguyên tắc cơ bản, tính độc lập của tòa án
44 CÁC QUY TẮC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN, 1985 (CÁC QUY TẮC BẮC KINH)
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")
29/11/1985 hoạt động tư pháp, người chưa thành niên, quy tắc Bắc Kinh
45 TUYÊN NGÔN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CÔNG LÝ CƠ BẢN CHO CÁC NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM VÀ LẠM DỤNG QUYỀN LỰC, 1985
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
29/11/1985 lạm dụng quyền lực, nạn nhân, nguyên tắc công lý cơ bản, tội phạm, tuyên ngôn
46 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN NƯỚC MÀ HỌ ĐANG SINH SỐNG, 1985
Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live
13/12/1985 quyền công dân, đại hội đồng LHQ
47 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN PHÁT TRIỂN, 1986
Declaration on the Right to Development
04/12/1986 quyền phát triển, đại hội đồng LHQ
48 TẬP HỢP CÁC NGUYÊN TẮC VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ GIAM HAY BỊ CẦM TÙ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, 1988
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
09/12/1988 cầm tù, nguyên tắc bảo vệ, những người bị giam
49 NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ NGĂN CHẶN VÀ ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ MỌI TRƯỜNG HỢP THI HÀNH TỬ HÌNH KHÔNG QUA XÉT XỬ, TÙY TIỆN VÀ TRÁI PHÁP LUẬT, 1989
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions
24/05/1989 không qua xét xử, thi hành tử hình, trái pháp luật, tùy tiện
50 CÔNG ƯỚC VỀ CÁC DÂN TỘC VÀ BỘ LẠC BẢN ĐỊA Ở CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP, 1989
Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
27/06/1989 bản địa, bộ lạc, công ước, dân tộc, quốc gia độc lập
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera