Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
1 OP-CRPD NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC CỦA CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
quyền của người khuyết tật
2 CÁC QUY TẮC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU VỀ ĐỐI XỬ VỚI TÙ NHÂN, 1955
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
LHQ, ngăn ngừa tội phạm, người phạm tội, quy tắc chuẩn, tù nhân
3 HỘI NGHỊ THẾ GIỚI CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ CHỦNG TỘC, TƯ TƯỞNG BÀI NGOẠI VÀ BẤT KHOAN DUNG LIÊN QUAN
World Conference against Racism, 2001 (Durban Declaration and Programme of Action)
bất khoan dung, hội nghị thế giới, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, tư tưởng bài ngoại
4 CÔNG ƯỚC VỀ NÔ LỆ
Slavery Convention
25/09/1926 nô lệ
5 CÔNG ƯỚC VỀ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Forced Labour Convention, 1930 (No.29)
28/06/1930 lao động cưỡng bức
6 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI VÀ BẢO VỆ QUYỀN LẬP HỘI, 1948
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)
09/07/1948 bảo vệ quyền lập hội, quyền tự do lập hội
7 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỔ CHỨC VÀ ĐÀM PHÁN TẬP THỂ, 1949
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)
01/07/1949 quyền tổ chức, đàm phán tập thể
8 CÔNG ƯỚC VỀ TRẤN ÁP VIỆC BUÔN BÁN NGƯỜI VÀ BÓC LỘT MẠI DÂM NGƯỜI
Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1949
02/12/1949 bóc lột mại dâm người khác, buôn bán người, trấn áp
9 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Convention relating to the Status of Refugees
28/07/1951 người tị nạn
10 CÔNG ƯỚC VỀ CÁC QUYỀN CHÍNH TRỊ CỦA PHỤ NỮ, 1952
Convention on the Political Rights of Women
20/12/1952 phụ nữ, quyền chính trị
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera